Πάτρα: Αναμένεται πειθαρχική έρευνα για τους ιατροδικαστές

https://www.ticketswe.gr/

Πειθαρχική έρευνα για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας Πειθαρχική έρευνα για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που συντάχθηκαν από τους ιατροδικαστές Τσάκωνα και Τσόλια για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας αναμένεται να ζητή…
Θέματα: Πάτρα, Αχαΐα, ΙατροδικαστήςRead More