ΗΠΑ: Στηρίζει τη Λιθουανία απέναντι στις απειλές της Ρωσίας για τους περιορισμούς σε εμπορεύματα

Ορισμένα εμπορεύματα διέρχονται από τον θύλακα του Καλίνιγκραντ.
Θέματα: ΗΠΑ, Λιθουανία, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Βαλτικές Χώρες, Ανατολική Ευρώπη, ΡωσίαRead More