Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Μειώνει τις μερίδες φαγητού για τους πρόσφυγες στην ανατολική και δυτική Αφρική

https://www.ticketswe.gr/

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) του ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα πως πρέπει στο εξής να μειώσει τις μερίδες φαγητού που διανέμει στους πρόσφυγες στην ανατολική και δυτική Αφρική ελλείψει επαρκούς χρηματοδότησης παρότι οι ανάγκες αυξάνονται. Τα …
Θέματα: Μετανάστες, Πρόσφυγες, Αφρική, ΟΗΕ, ΧρηματοδότησηRead More