Βουλή: Κατατέθηκε η ρύθμιση για τις τιμές του ρεύματος

https://www.ticketswe.gr/

Η διάταξη προβλέπει ότι ο έκτακτος μηχανισμός θα εφαρμοστεί από 1ης Ιουλίου και για διάστημα ενός έτους.Read More