Κατερίνη: Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Οι τομείς που θα διδάσκονται στα Πρότυπα ΕΠΑΛ είναι ελκυστικοί για τους νέους και τις νέες, καθώς αφορούν σε επαγγέλματα σύγχρονα, με προοπτικές και μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

19 νέα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται από το…
Θέματα: Κατερίνη Πιερίας, Πιερία, ΠΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ, Αγορά ΕργασίαςRead More