Ιταλική κυβέρνηση: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο

https://www.ticketswe.gr/

Η κυβέρνηση της Ρώμης είναι έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά τις παροχές φυσικού αερίου στην Ιταλία, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης της χώρας Μεταξύ των άλλων, τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο είναι η χρήση ε…
Θέματα: Ιταλική Κυβέρνηση, Έκτακτη Ενημέρωση, Φυσικό Αέριο, Ιταλία, ΜΜΕRead More