Ξεκινά την 1η Ιουλίου η εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό γιατρό

Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Ο πληθυσμός που έχει συμπλ…
Θέματα: Προσωπικό Γιατρό, Σύστημα ΥγείαςRead More