Με κρατικό δανεισμό θα διασωθεί η Gazprom Germania από τη χρεοκοπία

Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διατηρήσει μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της Gazprom Germania και θα προστατεύσει από την αφερεγγυότητα……
Θέματα: Gazprom, Φυσικό ΑέριοRead More