ΔΕΗ: Εξαγορά της CARGE – Η ΔΕΗ blue ενισχύεται

Σήμερα, η ΔΕΗ κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πιο αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της στους συνεχώς αυξανόμενους χρήστες της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, ανακοινώνει την εξαγορά της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης Garge….
Θέματα: ΔΕΗRead More