Προσφυγικό: Συμφωνία στο Συμβούλιο ΥΠΕΣ για το μηχανισμό αλληλεγγύης και για την ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα της ΕΕ

https://www.ticketswe.gr/

Σημαντικό βήμα προόδου προς την υιοθέτηση του Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης
Θέματα: Προσφυγικό, Συμφωνία Για Το Προσφυγικό, ΥΠΕΣ, Ευρωπαϊκή ΈνωσηRead More