Ε.Ε.: Συμφωνία στο Συμβούλιο ΥΠΕΣ για μηχανισμό αλληλεγγύης και για ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα της ΕΕ

Συμφωνία στο μηχανισμό αλληλεγγύης για τη μετεγκατάσταση μεταναστών και στους κανονισμούς που αφορούν στην ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα της ΕΕ (screaning και δεδομένα Εurodac), επετεύχθη σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που συνεδριά…
Θέματα: ΥΠΕΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΜετανάστεςRead More