Πανελλήνιες 2022: Πρώτες εκτιμήσεις για τα τέσσερα μαθήματα στα ΕΠΑΛ

https://www.ticketswe.gr/

Αρχικά, για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως «τα θέματα καλύπτουν όλο το μέρος της ύλης. Στην ομάδα Γ έχουμε θέμα που είχε κοπεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω Covid και ήταν αναμενόμενο να συμπεριληφθεί στα θέματα. Ένας καλά πρ…
Θέματα: Πανελλαδικές Θέματα, Πανελλήνιες 2022, Μαθήματα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ΕκπαιδευτικοίRead More