Ουκρανία: Η Παγκόσμια Τράπεζα εγκρίνει επιπλέον βοήθεια 1,49 δισ. δολαρίων

https://www.ticketswe.gr/

Για να επιτρέψει στην κυβέρνηση να καταβάλει τους μισθούς των δημοσίων λειτουργών.
Θέματα: Ουκρανία, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Ανατολική Ευρώπη, Παγκόσμια Τράπεζα, ΤράπεζεςRead More