Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας την περίοδο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων Θα ισχύουν επίσης απαγ…
Θέματα: Οδική Ασφάλεια, Αγίου Πνεύματος, Τροχαία ΑτυχήματαRead More