Αναμενόμενα τα θέματα σε Λατινικά και Πληροφορική – Μέτριας δυσκολίας στη Χημεία

https://www.ticketswe.gr/

Αναμενόμενα και χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους καθηγητές του φροντιστηρίου Ορόσημο τα θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται από σαφ…
Θέματα: Πανελλαδικές Εξετάσεις, Λατινικά, ΛάρισαRead More