Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Σήμερα οι πληρωμές για τον Ιανουάριο

Καταβάλλεται σήμερα, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ για 32.160 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε εργαζόμενους ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το…
Θέματα: ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Βραχυχρόνια Εργασία, Δικαιούχοι, Οικονομική Βοήθεια, Οικονομική Στήριξη, Οικονομικές Ενισχύσεις
Read More