Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συγκροτήθηκε επιτροπή για την ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας

Το σχέδιο νόμου αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί προς διαβούλευση
Θέματα: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Αστυνομία, Σχέδιο Νόμου
Read More