Σταϊκούρας: Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης

Αδήριτη ανάγκη αποτελούν η συνέχιση της εφαρμογής μιας συνετής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής, η συνέχιση της στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις προαναφερθείσες προκλήσεις με στοχευμένα μέτρα όμως, μέσα στο πλαίσιο των προβλέψεων του προϋπολογ…
Θέματα: Χρήστος Σταϊκούρας, Ρυθμός Ανάπτυξης, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική Στήριξη, Μέτρα Στηριξησς
Read More