Τριάντα παραγωγοί ιδρύουν την Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου

Τριάντα παραγωγοί ιδρύουν την Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου

Στόχος η προώθηση και ενίσχυση των θεατρικών παραστάσεων και παραγωγών και εν γένει η προαγωγή της θεατρικής τέχνης.

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More 

Generated by Feedzy