Τρένα: Επιστροφή χρημάτων, δωρεάν διαμονή και φαγητό για ακυρώσεις ή καθυστερήσεις

Τρένα: Επιστροφή χρημάτων, δωρεάν διαμονή και φαγητό για ακυρώσεις ή καθυστερήσεις

Τι αλλάζει με τον νέο οδηγό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More