Σε αυτή την εταιρεία, οι υπάλληλοι πληρώνουν βαρύ πρόστιμο αν ενοχλήσουν συναδέλφους που είναι σε άδεια

Σε αυτή την εταιρεία, οι υπάλληλοι πληρώνουν βαρύ πρόστιμο αν ενοχλήσουν συναδέλφους που είναι σε άδεια

Δεν επιτρέπεται να τους τηλεφωνήσουν ή να τους στείλουν μήνυμα σχετικό με τη δουλειά

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More