Σαρλ Μισέλ: Στις 6 Δεκεμβρίου στα Τίρανα η Σύνοδος ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων

Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέματα: Σαρλ Μισέλ, Αλβανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυτικά Βαλκάνια, Βαλκάνια

Read More 

​