Πρώην αρχιραβίνος Μόσχας: Οι Εβραίοι πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία, όσο μπορούν

Πρώην αρχιραβίνος Μόσχας: Οι Εβραίοι πρέπει να φύγουν από τη Ρωσία, όσο μπορούν

https://www.ticketswe.com/

Αρνήθηκε να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει φύγει από τη Ρωσία

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More