Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου

Σε τροχιά εφαρμογής τίθεται το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα θα παρέχει επιδοτήσεις που φθάνουν υπό προϋποθέσεις έως και στο 95% για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δημοσίου (μετ…
Θέματα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Επιδότηση
Read More

Generated by Feedzy