Προσφυγή κατά της Google από την κυβέρνηση των ΗΠΑ – Για πρακτικές στην αγορά διαφήμισης

Προσφυγή κατά της Google από την κυβέρνηση των ΗΠΑ – Για πρακτικές στην αγορά διαφήμισης

H Google ελέγχει τόσο τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν «σχεδόν όλοι οι ιστότοποι» για να πωλούν μπάνερ ή αναδυόμενα παράθυρα στους διαφημιζόμενους

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More