Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για την τιμή του εισιτηρίου στους κινηματογράφους

Ένα εισιτήριο για το σινεμά σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τη μηνιαία συνδρομή σε μια πλατφόρμα, λειτουργεί αναπόφευκτα ως ψυχολογικό αντικίνητρο.  Read More 

Generated by Feedzy