Ποιο είναι το μέγιστο όφελος για το ηλεκτρικό FIAT 500 με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ»

Ακόμα πιο προσιτό, είναι τώρα το νέο ηλεκτρικό 500 με την εφαρμογή του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ». Το πλαίσιο του κρατικού προγράμματος περιλαμβάνει και νέα…Read More

Generated by Feedzy