Παγκόσμια Τράπεζα: «Καμπανάκι» για κίνδυνο νέας ύφεσης – Ακόμη και χωρίς άλλη κρίση

Παγκόσμια Τράπεζα: «Καμπανάκι» για κίνδυνο νέας ύφεσης – Ακόμη και χωρίς άλλη κρίση

Χρειάζονται «επείγουσες παγκόσμιες και εθνικές προσπάθειες» για να μετριαστεί ο κίνδυνος μιας τέτοιας ύφεσης, αναφέρεται στην έκθεση

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More 

Generated by Feedzy