Πάτρα: Ειδικός στη γλώσσα του σώματος εντόπισε «περίεργα σημεία» στη συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς

Όπως ισχυρίζεται, υπάρχει «σοβαρή απόκλιση αναμενόμενων συμπεριφορών με αυτή που παρουσιάζεται» στη συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς
Θέματα: Πάτρα, Αχαΐα, Γλώσσα Του Σώματος, Συνεντεύξεις
Read More

Generated by Feedzy