Ο ΠΟΥ κατηγορεί την Κίνα για ανακριβή στοιχεία: «Δεν αντιπροσωπεύουν την έξαρση»

Ο ΠΟΥ κατηγορεί την Κίνα για ανακριβή στοιχεία: «Δεν αντιπροσωπεύουν την έξαρση»

«Τα δεδομένα για την Covid-19 δεν αντιπροσωπεύουν το μέγεθος της έξαρσης σε νοσηλείες και θανάτους»

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More