Ο πλούτος που έχασε ο Έλον Μασκ είναι σχεδόν όσο το ΑΕΠ της Ελλάδας

Ο πλούτος που έχασε ο Έλον Μασκ είναι σχεδόν όσο το ΑΕΠ της Ελλάδας

Μέσα σε 13 μήνες έχασε 194,58 δισ. ευρώ

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More