Ο Μίνωας απολαμβάνει τις φροντίδες της Mom- Το ορφανό μωρό φώκιας που βρέθηκε στην Κρήτη

Μεταφέρθηκε στην Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Μοm) μέχρι να μεγαλώσει και να απελευθερωθεί στο φυσικό του περιβάλλον  Read More 

Generated by Feedzy