Ομάδες δράσης για τη σχολική βία και πλατφόρμα για καταγγελίες bullying- Nομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Ομάδες δράσης για τη σχολική βία και πλατφόρμα για καταγγελίες bullying- Nομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν καταγγελία επώνυμα ή ανώνυμα

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More