Οι προκλήσεις του πολιτικού κέντρου και η διεκδίκηση των μετριοπαθών εκλογέων

Οι προκλήσεις του πολιτικού κέντρου και η διεκδίκηση των μετριοπαθών εκλογέων

Οι μετριοπαθείς εκλογείς απλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος πάνω στον άξονα αριστεράς – δεξιάς.

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More