Μυστήριο με το μινκ στον Κηφισό -«Να το πιάσουν, όχι να το θανατώσουν, πριν αρχίσει να αναπαράγεται»

Μυστήριο με το μινκ στον Κηφισό -«Να το πιάσουν, όχι να το θανατώσουν, πριν αρχίσει να αναπαράγεται»

Υπάρχουν κίνδυνοι για το οικοσύστημα αν αρχίσει να αναπαράγεται

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More 

Generated by Feedzy