Μπορούμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 47 δευτερόλεπτα- Μύθος το multitasking, το email ο μεγαλύτερος «εχθρός»

Μπορούμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 47 δευτερόλεπτα- Μύθος το multitasking, το email ο μεγαλύτερος «εχθρός»

Οι συμβουλές καθηγήτριας για τη βελτίωση της συγκέντρωσης

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More