Μεγάλη έρευνα για την απασχόληση: Δεν επαρκεί ο μισθός και οι νέοι αλλάζουν συχνά δουλειά

Μεγάλη έρευνα για την απασχόληση: Δεν επαρκεί ο μισθός και οι νέοι αλλάζουν συχνά δουλειά

Λιγότερη ευελιξία με επιστροφή στο γραφείο, αγωνία για το 40ωρο και το work-life balance- Έξαρση φαινομένων όπως οι «quitfluencers», η «Μεγάλη Παραίτηση» και το burnout  Read More