Λάκης Γαβαλάς: Στη φυλακή κέρδισα τον σεβασμό – Είπα σε συγκρατούμενο: «Θα μου μιλάς ή σαν σε άνδρα ή σε γυναίκα»

Λάκης Γαβαλάς: Στη φυλακή κέρδισα τον σεβασμό – Είπα σε συγκρατούμενο: «Θα μου μιλάς ή σαν σε άνδρα ή σε γυναίκα»

«Όταν έβγαινα στη φυλακή στους διαδρόμους σαν να έστρωναν ένα χαλί σιωπής για να περάσω. Αυτό λέγεται σεβασμός»

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More