Κρίση στην Ουκρανία: Και η Αυστραλία ανακοίνωσε πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Η Αυστραλία ανακοινώνει με τη σειρά της ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία.
Θέματα: Ουκρανία, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Αυστραλία, Ωκεανία, Ρωσία
Read More

Generated by Feedzy