Η νευροδιαφορετικότητα είναι η άγνωστη λέξη που πρέπει να μάθεις, μπορεί να είσαι κι εσύ νευροδιαφορετικός

Η νευροδιαφορετικότητα είναι η άγνωστη λέξη που πρέπει να μάθεις, μπορεί να είσαι κι εσύ νευροδιαφορετικός

Μία συζήτηση με νευροδιαφορετικούς και νευροτυπικούς ανθρώπους στο ίδρυμα Vodafone και η γέννηση ενός δικτύου που θέλει να αλλάξει για πάντα τον χώρο εργασίας  Read More 

Generated by Feedzy