Η Κίνα στέλνει όπλα, θωράκιση σώματος στη Ρωσία: έκθεση – Fox News