ΕΟΦ: Θα ενημερώνει για τις ελλείψεις στα φάρμακα και θα προτείνει εναλλακτικά σκευάσματα

ΕΟΦ: Θα ενημερώνει για τις ελλείψεις στα φάρμακα και θα προτείνει εναλλακτικά σκευάσματα

Η πληροφόρηση θα γίνεται μέσω καταλόγου που θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More 

Generated by Feedzy