Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Μείωση περιθωρίων επιτοκίων στις ρυθμίσεις οφειλών

Σημαντική εξέλιξη των συνεχών συζητήσεων με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις αποτελεί η συμφωνία για τη μείωση των περιθωρίων επιτοκίων στις ρυθμίσεις οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανι…
Θέματα: Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Επιτόκια, Ρύθμιση Χρεών, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Δάνεια

Read More 

​ 

Generated by Feedzy