Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στα ελληνικά νοσοκομεία: 223.200 περιπτώσεις το 2021

Τα θύματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων εκτιμώνται σε πάνω από 3.000 ετησίως μόνο στο ΕΣΥ  Read More 

Generated by Feedzy