Εκφράζει συναισθήματα και διώχνει μύγες, αλλά δεν βοηθά στους ελιγμούς: Έρευνα για την ουρά των σκύλων

Εκφράζει συναισθήματα και διώχνει μύγες, αλλά δεν βοηθά στους ελιγμούς: Έρευνα για την ουρά των σκύλων

Η ουρά φαίνεται ότι δεν έχει καμία χρησιμότητα όταν τα σκυλιά θέλουν να αλλάξουν την πορεία τους ενώ πηδούν

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More