Εκκένωσαν αεροδρόμιο για να πάει τουαλέτα ύποπτος για τετραπλή δολοφονία

Εκκένωσαν αεροδρόμιο για να πάει τουαλέτα ύποπτος για τετραπλή δολοφονία

Ακόμη και οι υπάλληλοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο για να πάει τουαλέτα ο Bryan Kohberger

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More