Εικόνες εγκατάλειψης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Στο campus του ΕΚΠΑ συναντήσαμε πολλά: χωματερές, παρατημένες υποδομές, περιττώματα ζώων στους διαδρόμους.  Read More 

Generated by Feedzy