ΕΕ: Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει μικτή καθοδήγηση για τη διάσωση μεταναστών στη θάλασσα

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίμησε σήμερα πως οι λιμενικές αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να κατάσχουν σκάφη που διασώζουν μετανάστες, μόνο όμως αν μπορούν να αποδείξουν πως υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον.Read More

Generated by Feedzy