ΕΕ: Ιστορικής σημασίας νομοθεσία για την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουν εγκρίνει επίσημα τη συμφωνία -Διορία 2 χρόνια για τα κράτη-μέλη  Read More 

Generated by Feedzy