Δώρο Χριστουγέννων: 612 καταγγελίες για μη καταβολή σε 1.186 εργαζόμενους

Δώρο Χριστουγέννων: 612 καταγγελίες για μη καταβολή σε 1.186 εργαζόμενους

Μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, καταβλήθηκαν 582.762 ευρώ

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More 

Generated by Feedzy